Spreker, schrijver, onderzoeker, adviseur, coach…

Het activiteitenaanbod van 3D leren en organiseren is divers. In overleg met u en eventuele andere betrokkenen, wordt bepaald welke (combinatie van) activiteiten het beste past bij uw vraag. U kunt hierbij denken aan onderzoek, advies, lezingen, trainingen en workshops.

Naast activiteiten binnen organisaties, is het verzorgen van publicaties een sterk punt van 3D-L&O. In heldere taal worden theorie en praktijk naadloos met elkaar verbonden. Een handboek, informatiebulletin of andersoortige publicatie kan worden ingezet voor profilering, onderzoek of ter ondersteuning van een onderwijsvernieuwing.

Opvallend in het begeleidingsaanbod zijn de zogenaamde ‘snelle activiteiten’. Echt veranderen kost vaak veel tijd. Toch is het niet altijd nodig om vele bijeenkomsten te plannen en meerdere malen met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Omdat er in het onderwijs ‘altijd tijd te kort is’, heeft 3D-L&O een aantal ‘snelle activiteiten’ in het programma opgenomen die juist door hun snelheid uitermate effectief blijken.

Zo is er bijvoorbeeld het denktankgesprek. In een gesprek van maximaal 2 uur worden de gesprekspartners uitgedaagd om ideeën, ervaring en creativiteit te combineren met een vraag of probleem binnen de organisatie om zo te komen tot een plan van aanpak. 3D-L&O is hierbij geen coach of adviseur, maar een gesprekspartner die actief meedenkt en het beste uit zichzelf naar boven haalt. Het plan van aanpak wordt aansluitend aan het gesprek door 3D-L&O uitgewerkt tot een handzaam document.

Ook de snelscan is een typisch product van 3D leren en organiseren. De snelscan is een dagbezoek waarin 3D-L&O in rap tempo gesprekken en observaties uitvoert om te komen tot de analyse van een vooraf besproken organisatievraagstuk. De dag sluit af met een mondelinge rapportage aan de opdrachtgever. In de week volgend op de snelscan worden de overige betrokkenen door middel van een presentatie op de hoogte gebracht van de bevindingen.

De intensieve leerdag sluit de rij van ‘snelle activiteiten’. Het is een dag van persoonlijke begeleiding van een leerkracht, bouw of anderszins geformeerde groep. Doordat de activiteiten gecomprimeerd zijn tot 1 dag levert het een intense, waardevolle leerervaring en kost het relatief weinig tijd.
Vooraf wordt (telefonisch) besproken wat het aandachtspunt van de dag is en welke activiteiten ondernomen zullen worden. De dag zelf begint met een korte kennismaking. Hierna volgt een observatie in de klas en een bespreking tijdens de koffiepauze. Na de pauze heeft de leerkracht tijd voor klassenbezoek bij collega’s, bestudering van literatuur, gesprekken met betrokkenen of andere relevante activiteiten.
De organisatie-/opleidingskundige van 3D-L&O is onderwijsbevoegd en heeft ruime onderwijservaring. Zij zal gedurende de activiteiten van de leerkracht de klas overnemen en kan hierdoor de klas zelf ervaren en globaal leren kennen. Dit geeft een extra dimensie aan de begeleidingsgesprekken. Bovendien hoeft u geen vervanging te regelen.
Tijdens de lunch wordt de ochtend kort doorgenomen en worden de middagactiviteiten besproken. Na schooltijd volgt de eindbespreking en maakt de leerkracht een overzicht van ervaringen en leerpunten.
De intensieve leerdag wordt met name toegepast ter ondersteuning van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Daarnaast is een intensieve leerdag uitermate geschikt voor een snelle start van een verandertraject.
 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl