Doelbewuste, doelgerichte en doeltreffende ontwikkeling van personeel en organisatie

Voor 3D-L&O vormen de doelen en wensen binnen uw organisatie het uitgangspunt. Dit houdt in dat er niet gewerkt wordt met kant-en-klare antwoorden, maar dat kennis, ervaring en ideeën worden ingezet om te komen tot organisatiespecifieke oplossingen.

3D-L&O gaat ervan uit dat bij elke ontwikkeling binnen uw organisatie het leren en organiseren van medewerkers een cruciale factor is. Aangezien een organisatie zelf iets abstracts is wat niet kan leren, zijn het de mensen binnen de organisatie die het verschil maken. Door hier aandacht aan te besteden, kan voor ieder probleem een oplossing gevonden worden.

Dit is de reden dat 3D-L&O zich heeft gespecialiseerd in werkzaamheden rond samenwerken, professionaliseren en werkplekleren. Het zijn drie thema’s die, nauw aan elkaar verwant, zorgen voor meer kwaliteit, sfeer en enthousiasme op de werkvloer. Achtergrondinformatie over deze thema’s kunt u lezen bij het kennisplein.

3D-L&O is opgericht door drs. Joke Kiewiet-Kester. Zij is afgestudeerd als opleidingskundige aan de Universiteit Leiden, is betrokken geweest bij uiteenlopende verander- en opleidingstrajecten en schreef verschillende publicaties met betrekking tot leren en organiseren. Ook heeft zij ruim 10 jaar werkervaring als leerkracht en ICT-coördinator in het basisonderwijs. Met name voor haar werkzaamheden in het onderwijs blijkt dit van grote meerwaarde: zij weet van binnenuit wat er op scholen speelt. Dit, in combinatie met haar grote mate van interesse in de toenemende aandacht voor organisatie- en personeelsvraagstukken binnen scholen, maakt dat 3D-L&O u op inspirerende wijze kan adviseren, ondersteunen en begeleiden.

 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl