Professionaliseren van personeel en organisatie.

Professionaliseren in het onderwijs is op het moment grotendeels gericht op de kwaliteit van het personeel. Behorend bij de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) zijn in dit licht zeven bekwaamheden voor leerkrachten geformuleerd. In deze PDF (82 kB) kunt u ze (nogmaals) teruglezen.

De bekwaamheden dienen als leidraad bij de opleiding van toekomstige leerkrachten, maar ook tijdens de inductiefase en de verdere professionalisering. In deze PDF (21 kB) een schema over bekwaam worden, zijn en blijven.

Als je aan professionaliseren denkt, denk je meteen ook aan de functiemix. Tips voor onderwijsmanagers zijn te lezen op IedereLeerkrachtEenProfessional.nl (selecteer functiemix-tips).

 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl