De meerwaarde van werkplekleren voor student, organisatie en opleiding.

Werkplekleren wordt op verschillende manieren vormgegeven. Dit heeft onder andere te maken met de meerwaarde die betrokkenen met het werkleertraject willen bereiken. In deze PDF (21 kB) een overzicht van de vier modellen van 'Opleiden in de school'.

Werkplekleren optimaal implementeren en continueren in de organisatie is een voortdurend proces. Met de ontwikkelcirkel voor (school)organisaties wordt dit proces geïllustreerd. Het biedt een goede houvast voor beleidsmatige invoering.

Voor scholen zit de meerwaarde van een werkplekleertraject grotendeels in de aansluiting op eigen ontwikkelvragen. Met deze checklist kan bekeken worden of een dergelijke koppeling gemaakt kan worden.

 
  samenwerken • professionaliseren • werkplekleren
webrealisatie: MitZ.nl