Samenwerken met collega’s, ouders of andere organisaties.

Samenwerken gebeurt overal, altijd, gewild of ongewild. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, met zeer uiteenlopende personen of partijen.

3D-L&O heeft een verkennend literatuuronderzoek gedaan naar begrippen en factoren rond de samenwerking tussen organisaties. In Het ABC van samenwerkingsaspecten (PDF, 60 kB) worden 21 samenwerkingsaspecten in alfabetische volgorde besproken.

De special SAMENWERKEN MET OUDERS vertaalt de samenwerkingsfactoren naar de samenwerking tussen school en ouders. Deze special staat niet op de website. U kunt het gratis en geheel vrijblijvend aanvragen samen met de maandelijkse webcolumn.

 
  samenwerken • werkplekleren • professionaliseren
webrealisatie: MitZ.nl